Grindtech AB
Hangarvägen 9
s-691 35 KARLSKOGA
Sweden +4658632020

                                                                               


 

 

 

 


 

 

Grindtech har ensamrätt på försäljning av reservdelar till Johanssons slipmaskiner. Vi har samtliga ritningar, som finns till
Johansson maskinerna. Därmed kan vi även tillverka nya reservdelar.


Nya lager till slip-  och pinoldocka.


Ombyggnads sats för hydrodynamisk slipspindel till eldriven pump för trycksmörjning.
För Johansson 1U, 2U och 21.


Nytillverkad Johansson 2U pinoldocka.

 

 

 

Referenser: