Grindtech AB
Hangarvägen 9
s-691 35 KARLSKOGA
Sweden +4658632020

                                                                               


 

 

 

 


 

 


Modifiering av Johansson arbetsdocka för att passa Fortuna rundslip.


Nytillverkad pinoldocka till Fortuna rundslip.

 


Nytillverkat skärpaggregat för CBN skivor.

 


Ombyggnad av Johansson rundslip till polermaskin för valsar.
 

Referenser: